Begraafboek 1781 - 1819

In DTB 479 (Groninger Archieven) staan de begravingen c.q. overlijdens van de periode 1781 -1819 vermeld. Het is evenwel niet duidelijk in hoeverre het hier de datum van begraving dan wel van overlijden betreft. Evenzeer blijft het in een groot aantal gevallen onduidelijk wat de naam van de begraven of overleden persoon is. Het volgende moge als voorbeeld hiervan dienen:

02 jan 1781 de weduwe van Gerrit Wilkens

Hier is het dus niet mogelijk om -op basis van de gegevens in het DTB- een specifieke naam weer te geven. Om zoveel mogelijk vermeldingen te krijgen die met
Gerrit Wilkens te maken hebben, moet u in het zoekveld de zoekterm Gerrit Wilkens invoeren. In het resultaatscherm kunt u dan de gezochte persoon selecteren.

Voor de goede orde wijst de Projectgroep erop dat het ook niet vaststaat dat alle in dit Begraafboek/Overlijdensboek genoemde personen ook daadwerkelijk op het Kerkhof begraven zijn.

Door op onderstaande afbeelding te klikken krijgt u toegang tot het zoekprogramma.


WebDTB000a